Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng

Cập nhật, 15:55, Thứ Tư, 24/05/2023 (GMT+7)

 

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Nguyễn Thành Thế trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Nguyễn Thành Thế trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Ngày 24/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003- 2023.

Trong 20 năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh đã được MTTQ các cấp tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức đạt được nhiều kết quả thiết thực; trở thành ngày hội của toàn dân, là hình thức tập hợp và biểu dương lực lượng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông qua ngày hội, các phong trào thi đua yêu nước được khơi dậy, quyền làm chủ của nhân dân được chú trọng và nâng cao; bồi đắp thêm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nổi bật, đã vận động nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo trong tỉnh với tổng số tiền trên 960 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 23.000 hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở... Bên cạnh đó, đã biểu dương, khen thưởng trên 33.000 tập thể và hơn 70.000 cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích đóng góp trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Nguyễn Thành Thế đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân; xác định phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động của các cấp, các ngành.

Bên cạnh đó, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với việc tổ chức ngày hội đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực; tiếp tục có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Dịp này, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003- 2023.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA