Tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhật, 00:18, Thứ Sáu, 06/01/2023 (GMT+7)

 

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022.
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022.

Ngày 5/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 9 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long (khóa IX) nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Năm 2022, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân; thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động đạt nhiều kết quả…

Nổi bật, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới 1.818 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (đạt 115,57% so với chỉ tiêu); quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp toàn tỉnh đã thu được hơn 96 tỷ đồng (đạt 335,1% chỉ tiêu); phối hợp xây dựng mới và nhân rộng các mô hình tự quản đạt hiệu quả đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”…

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; kịp thời nắm bắt, tổng hợp dư luận xã hội phản ánh cấp ủy, chính quyền giải quyết những nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thành Thế đề nghị mặt trận các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm, tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo đó, mặt trận cần phát huy vai trò chủ trì, tăng cường hiệp thương, mở rộng dân chủ, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp xã hội; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; đổi mới công tác thu thập ý kiến, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt hoạt động chăm lo, công tác an sinh xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới…

Hội nghị cũng đã hiệp thương cử bổ sung 5 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (khóa IX) nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA