Không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn

Cập nhật, 15:23, Thứ Ba, 10/01/2023 (GMT+7)
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.

(VLO) Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã lưu ý như trên tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, sáng 10/1.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) cấp dưới thực hiện công tác KTGS; tiếp tục thực hiện phương châm giám sát phải mở rộng để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng, dẫn đến vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật;

kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát, chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, những nơi có nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân;

tập trung KTGS cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực…

Năm 2022, công tác KTGS, kỷ luật của Đảng tiếp tục được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”, góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

UBKT Trung ương và UBKT các địa phương tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cấp ủy giao với khối lượng công việc rất lớn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI