Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú: Kiên quyết xử lý đảng viên suy thoái

Cập nhật, 20:15, Thứ Ba, 10/01/2023 (GMT+7)

Ngành kiểm tra, giám sát Đảng kịp thời phát hiện, kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh yêu cầu này khi phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Sau phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và nghe các tham luận của cấp ủy và UBKT cấp ủy trực thuộc Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú trân trọng tiếp thu ý kiến, đồng thời nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức.

Tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên còn diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm trọng hơn, nhất là vi phạm về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Theo đó, người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu toàn ngành phải chủ động, quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng; nhấn mạnh tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

UBKT các cấp tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp thời các quy định, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đồng thời, tập trung thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

“Phải kịp thời phát hiện, kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và những vụ, việc bức xúc trong xã hội; những vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo”, ông Trần Cẩm Tú nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị toàn ngành tiếp tục xây dựng, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng bộ, thống nhất theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tham mưu cấp ủy tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng.

Thông tin tại hội nghị cho biết, năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra gần 61.600 tổ chức đảng và gần 335.000 đảng viên; giám sát hơn 74.500 tổ chức đảng và gần 194.000 đảng viên; thi hành kỷ luật 410 tổ chức đảng và hơn 21.700 đảng viên…

Các số liệu này đều tăng hơn so với năm 2021. Trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; nhiều vụ việc vi phạm mới được phát hiện kiểm tra xử lý kịp thời, nhiều vụ việc khó, phức tạp, tồn đọng nhều năm được kiểm tra xử lý dứt điểm. Sau kiểm tra, đã xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng./.

Theo Kim Anh/VOV.VN