Đề nghị quy định cụ thể phương pháp định giá đất theo giá thị trường

Cập nhật, 20:27, Thứ Hai, 14/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Ngày 14/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Phát biểu thảo luận, đại biểu nhất trí với việc sửa đổi Luật Đất đai nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập sau gần 10 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về đất đai; đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của tài nguyên đất trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đóng góp thêm cho dự án luật, đại biểu tán thành với quy định của dự thảo Luật Đất đai bỏ quy định khung giá đất chuyển sang xác định giá đất phù hợp với giá thị trường và đánh giá đây là bước đột phá về tư duy và mang ý nghĩa lịch sử.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cần có quy định rõ về giá đất trên thị trường giữa người mua và người bán về vị trí đất; phương pháp định giá đất theo giá thị trường; đưa ra các chế tài ràng buộc trách nhiệm giữa
các bên.

Về vấn đề thu hồi đất, đại biểu cho rằng đây là một trong lĩnh vực có nhiều khiếu nại, do các quy định liên quan đến lĩnh vực này còn bất cập. Hiện quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đang rất rộng.

Do vậy, cần quy định cụ thể hơn, rõ ràng hơn, xác định giá đất khi giải tỏa, đền bù, làm rõ phương pháp xác định giá đất khi thu hồi. Đại biểu đề nghị, cần quy định thêm về việc hỗ trợ vốn ưu đãi, học nghề, việc làm cho người bị thu hồi đất, thực hiện đúng mục tiêu “chỗ ở mới tốt hơn nơi ở cũ”.

Về quy hoạch sử dụng đất, đại biểu cho rằng, quy hoạch đất phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia. Ngoài ra, sửa đổi Luật Đất đai phải rà soát sự chồng chéo với các luật khác, tránh trường hợp khi sửa đổi Luật Đất đai vẫn phải sửa đổi nhiều luật hoặc Luật Đất đai được thông qua nhưng các luật khác lại gặp nhiều cản trở trong việc thực thi.

TÂM HUỲNH