Bình Tân

Kết quả nổi bật trong thực hiện các nghị quyết Trung ương

Cập nhật, 13:50, Thứ Sáu, 04/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Huyện ủy Bình Tân vừa hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23, ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23, nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được triển khai đồng bộ, kịp thời; quốc phòng - an ninh được tăng cường; quyền làm chủ của nhân dân được đảm bảo.

Cùng với đó, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) cũng đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

ÁI XUÂN - TRUNG THÀNH