Hội thảo quốc tế: "Các giá trị của Chủ nghĩa xã hội"

Cập nhật, 17:41, Thứ Năm, 03/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Ngày 3/11, tại Vĩnh Long, Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Quỹ Rosa Luxemburg - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Các giá trị của Chủ nghĩa xã hội”. Ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long tham dự. (Ảnh)

Với các nội dung như phát triển công bằng, bền vững, vì hạnh phúc của Nhân dân qua bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các cách tiếp cận về chủ nghĩa xã hội; những vấn đề lý luận và thực tiễn mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam...

Hội thảo này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên, các nhà khoa học của Việt Nam và quốc tế thảo luận, trao đổi các quan điểm, góc nhìn về các chủ đề liên quan đến các cách tiếp cận về chủ nghĩa xã hội với tư cách là một hệ giá trị; các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội giàu mạnh, công bằng, bình đẳng, dân chủ, tự do...; mối quan hệ giữa các giá trị chủ nghĩa xã hội và giá trị quốc gia dân tộc.

Các góc nhìn và kinh nghiệm của quốc tế về giá trị của chủ nghĩa xã hội sẽ góp phần gợi mở cho quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay và tương lai.

Các giá trị của chủ nghĩa xã hội là một nội dung luôn thu hút sự quan tâm không chỉ của các học giả mà còn của đông đảo nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới.

Đây là hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học thường niên rất có ý nghĩa đối với Viện Triết học và có những đóng góp giá trị cho hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Xem video

Tin, ảnh: HẢI YẾN