Bài học Cách mạng Tháng Mười Nga và tư tưởng Lê-nin về vấn đề dân tộc

Cập nhật, 21:54, Thứ Hai, 07/11/2022 (GMT+7)

Nhân dịp kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/112022), chiều 7/11 tại Hà Nội, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học “Bài học Cách mạng Tháng Mười Nga và tư tưởng Lê-nin về vấn đề dân tộc: Ý nghĩa thời đại và sự vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trong bối cảnh hiện nay”.

Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì; đông đảo các nhà khoa học, đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan Trung ương tham dự Tọa đàm.

Hàng chục bản tham luận cùng ý kiến phát biểu tại tọa đàm tập trung vào các chủ đề lớn:

Thứ nhất, giá trị lý luận và thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười Nga, trong đó tập trung vào phân tích: Chân lý của Cách mạng Tháng Mười Nga, ý nghĩa thời đại, bài học từ Cách mạng Tháng Mười Nga và những quan điểm, tư tưởng, giá trị cốt lõi của Lê-nin về vấn đề dân tộc, vấn đề thuộc địa; bài học về công tác tư tưởng nhìn từ sự thay đổi chế độ chính trị xã hội ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu; Cách mạng Tháng Mười Nga và bài học tự bảo vệ.

Thứ hai, Cách mạng Tháng Mười Nga với Cách mạng Việt Nam. Tọa đàm thống nhất khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn nhận thức sâu sắc rằng, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga là niềm vinh hạnh và tự hào của chính mình. Cách mạng Tháng Mười Nga chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất.

Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế. Tọa đàm đã làm rõ hơn các vấn đề: Cách mạng Tháng Mười Nga và ảnh hưởng đối với Việt Nam; Sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô đối với Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược; Sự vận dụng, phát triển sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đối với những bài học từ Cách mạng Tháng Mười Nga và những quan điểm, tư tưởng, giá trị cốt lõi của Lênin về vấn đề dân tộc, vấn đề thuộc địa và thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Thứ ba, Cách mạng Việt Nam và thời đại ngày nay. Các đại biểu, ý kiến tham luận tập trung phân tích những vấn đề như: Những nhận thức mới về thời đại ngày nay, nhất là trước tác động của đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine, những vấn đề đặt ra đối với nước ta; Từ giá trị của cách mạng Tháng mười Nga và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến gợi mở đối với Việt Nam; những yêu cầu mới đặt ra đối với việc nhận thức, giải quyết vấn đề dân tộc, vấn đề thuộc địa; bổ sung, phát triển nhận thức lý luận mới và giá trị tham khảo về vấn đề dân tộc, vấn đề thuộc địa vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trong bối cảnh mới,…

Tọa đàm thống nhất, đối với cách mạng Việt Nam, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa quan trọng khích lệ các tầng lớp nhân dân đứng lên tiếp tục công cuộc đấu tranh giành độc lập, ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự ra đời phong trào cách mạng giải phóng ở Việt Nam. Hơn thế nữa, không chỉ là nguồn cổ vũ to lớn đối với cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga đã để cho chúng ta những bài học quý giá còn nguyên giá trị và ý nghĩa thời đại.

Theo LÊ MẬU LÂM/NDO