95 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Cập nhật, 15:05, Thứ Sáu, 08/07/2022 (GMT+7)

(VLO) Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ra quyết định giải thể 2 chi bộ cơ sở là Chi bộ Công ty CP Du lịch Cửu Long và Chi bộ Công ty TNHH Ngọc Ánh; tiếp nhận 2 chi bộ cơ sở là Chi bộ Công ty CPTM Bia SG- Sông Tiền và Chi bộ Công ty CP Bia SG- VL; chuyển 1 đảng bộ cơ sở thành chi bộ cơ sở là Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tổng số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hiện nay của Đảng bộ khối là 95 (trong đó 49 chi bộ và 46 đảng bộ cơ sở, có 266 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở).

Bên cạnh kết nạp mới 65 đảng viên, nâng tổng số đảng viên hiện nay của Đảng bộ khối là 5.293 đảng viên (trong đó có 129 đảng viên dự bị, dân tộc 42, tôn giáo 50).

Đồng thời, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục đưa cán bộ, đảng viên đi đào tạo bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Cấp ủy cơ sở đã đưa đi đào tạo bồi dưỡng 227 người; trong đó cao cấp chính trị 15, trung cấp 170 và 17 người học cao học.

HẢI YẾN