747 bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp- khóm- khu

Cập nhật, 16:48, Thứ Năm, 07/07/2022 (GMT+7)

(VLO) Đến nay, toàn tỉnh có 1.995 chi bộ đã tổ chức đại hội xong, đạt 100%; trong đó có 1.243 chi bộ ngành và 752 chi bộ ấp, khóm, khu. Cả tỉnh hiện có 747 ấp, khóm, khu thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp, khóm, khu, đạt 99,3%.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2024; hướng dẫn chương trình, số lượng, cơ cấu cấp ủy viên, quán triệt công tác nhân sự thực hiện nghiêm chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp, khóm, khu theo Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, tham mưu triển khai cụ thể hóa Quy định 50 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 16 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025- 2030, 2026- 2031, đề ra lộ trình cụ thể; các ban tổ chức tham mưu cấp ủy thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, nghị quyết, chỉ thị có liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng.

NGUYỄN PHƯƠNG