Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng

Cập nhật, 20:37, Thứ Tư, 29/06/2022 (GMT+7)

(VLO) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa sơ kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, cấp ủy các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết năm 2022 của cấp ủy các cấp và các kết luận của Trung ương.

Tính đến ngày 15/6, toàn tỉnh đã tổ chức trên 135.760 cuộc tuyên truyền miệng về chỉ thị, nghị quyết; thông tin thời sự; thông tin đối ngoại, biển đảo, biên giới quốc gia; xây dựng xã nông thôn mới; công tác phòng chống dịch COVID-19… cho trên 4,5 triệu lượt người dự.

Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, thời điểm, hình thức cụ thể.

Qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận xã hội, ổn định tình hình tư tưởng, an tâm công tác và lao động sản xuất nhằm góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Định hướng thời gian tới, đồng chí Lê Minh Đức- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lưu ý: Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp mình quản lý; xây dựng và củng cố đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt cơ sở. Bên cạnh, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền miệng; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng ở địa phương, đơn vị.

CẨM HUỆ