34 địa phương có quyết định thành lập BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Cập nhật, 14:09, Thứ Tư, 29/06/2022 (GMT+7)

 

Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy các địa phương làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy các địa phương làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Tính đến ngày 27/6/2022, đã có 34 tỉnh, thành phố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Báo cáo của Ban Nội chính Trung ương nhân Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức vào ngày 30/6 cho biết: Thời gian qua, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở được quan tâm hơn, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” .

Số địa phương không phát hiện, khởi tố vụ án tham nhũng mới hàng năm có xu hướng giảm dần; riêng năm 2021, 100% các địa phương đã khởi tố các vụ án mới về tham nhũng. Một số địa phương phát hiện, khởi tố vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn như: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Thái Nguyên..

Thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII, Ban Bí thư đã ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo PCTN,TC cấp tỉnh; các tỉnh ủy, thành ủy đang khẩn trương quyết định thành lập và triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác PCTN,TC ở địa phương, cơ sở.

Tính đến ngày 27/6/2022, đã có 34 tỉnh, thành phố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo PCTN,TC cấp tỉnh

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức vào ngày 30/6 là quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC), nhất là việc thành lập và triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Tạo sự thống nhất, đồng bộ và quyết tâm cao hơn nữa của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh Phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh gồm 15 thành viên, trong đó cơ cấu gồm 1 Trưởng ban, 5 Phó Trưởng ban và 9 ủy viên. Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy làm Trưởng ban chỉ đạo./. 

Theo Kim Anh/VOV.VN