Kêu gọi đầu tư lĩnh vực đô thị, khu công nghiệp, các dự án công nghệ cao

Cập nhật, 08:29, Thứ Năm, 03/02/2022 (GMT+7)

Năm 2022 TX Bình Minh tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch để xây dựng các dự án cải thiện vệ sinh môi trường, hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III; tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư mới có chất lượng để thúc đẩy sự phát triển của TX Bình Minh về phát triển du lịch, thương mại- dịch vụ, khu đô thị, khu công nghiệp, các dự án công nghệ cao,… theo hướng hiện đại, có tác động lan tỏa và thân thiện với môi trường. Đó là chia sẻ của đồng chí Trương Đặng Vĩnh Phúc- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Bình Minh cho đặc san Xuân Vĩnh Long năm 2022.

  Đồng chí Trương Đặng Vĩnh Phúc-  Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Bình Minh
Đồng chí Trương Đặng Vĩnh Phúc- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Bình Minh

* Trải qua một năm ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, xin đồng chí cho biết, Thị ủy đã có những chỉ đạo, lãnh đạo thành công nào để TX Bình Minh đạt được những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội trong năm qua?

- Thực hiện Nghị quyết năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế- xã hội thị xã và đời sống người dân, nhưng với sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị- xã hội và sự đồng thuận của nhân dân, Thị ủy đã lãnh đạo thực hiện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021 đề ra; thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, ước cả năm đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu, còn 2 chỉ tiêu chưa đạt, nhưng ở mức khá.

Kinh tế tiếp tục duy trì được tăng trưởng; giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp vượt chỉ tiêu Nghị quyết; sản xuất nông nghiệp đảm bảo đúng kế hoạch. Thu ngân sách đảm bảo theo dự toán tỉnh giao. Các công trình dự án được đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch.

Thực hiện chính sách đối với người có công, gia đình chính sách và an sinh xã hội kịp thời, hiệu quả. Chất lượng giáo dục và đào tạo được duy trì. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt kết quả tích cực.

Lãnh đạo thực hiện công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu, chất lượng. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, công tác tấn công, truy quét tội phạm được tăng cường; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm được thực hiện khá tốt.

Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ; Lãnh đạo thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, Đại hội Hội Chữ thập đỏ, Đại hội Sinh vật cảnh và Đại hội Hội Đông y, nhiệm kỳ 2021- 2026; cải cách hành chính thị xã, dân vận chính quyền tiếp tục phát huy hiệu quả, đạo đức công vụ ngày được nâng lên.

Quy chế dân chủ cơ sở được phát huy đúng mức; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở từng bước đi vào chiều sâu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là thực hiện tốt Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị.

* Năm 2022, Thị ủy có những kế hoạch gì để đưa kinh tế TX Bình Minh phát triển và đời sống người dân được nâng cao trong tình hình mới, thưa đồng chí?

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần hướng dẫn “thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 để phát triển kinh tế- xã hội”.

Tiếp tục xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ TX Bình Minh lần thứ XII.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch để xây dựng các dự án cải thiện vệ sinh môi trường, hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III; nâng chất xây dựng nông thôn mới, các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư mới có chất lượng để thúc đẩy sự phát triển của TX Bình Minh. Tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, thương mại- dịch vụ, khu đô thị, khu công nghiệp, các dự án công nghệ cao,.. theo hướng hiện đại, có tác động lan tỏa lớn và thân thiện với môi trường, các dự án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, gắn đặc trưng văn hóa và các mô hình mới có điểm nhấn độc đáo.

Tập trung lãnh đạo khắc phục những hạn chế lĩnh vực nông nghiệp, nghiên cứu áp dụng các mô hình sản xuất hiệu quả đẩy mạnh chuyển dịch theo hướng cơ cấu lại nông nghiệp, sản xuất an toàn, xanh, hữu cơ, ứng dụng công nghệ hiện đại và đạt hiệu quả cao; hỗ trợ kết nối sản xuất- chế biến- tiêu thụ, tham gia các chuỗi sản xuất giá trị, tập trung hỗ trợ việc tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Tiếp tục triển khai các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, các công trình hạ tầng đô thị, các công trình, dự án theo kế hoạch. Tiếp tục nâng cấp hạ tầng thủy lợi, các công trình trọng điểm, bức xúc, từng bước hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng chợ và nhà phố Bình Minh. Thực hiện nghiêm việc sử dụng và quản lý đất công, sớm xây dựng Đề án, phương án xử lý tổng thể để huy động tạo nguồn lực theo đúng quy định cho sự phát triển của địa phương; triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Tiếp tục triển khai các biện pháp, kế hoạch phòng, chống dịch theo đúng các hướng dẫn “thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phát triển kinh tế- xã hội” trên địa bàn. Quan tâm tăng cường nguồn lực cho các xã- phường trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự- địa phương. Tăng cường công tác tuần tra, tấn công truy quét các loại tội phạm, ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Thị ủy; tổ chức, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy theo kế hoạch.

Tập trung nâng cao, chất lượng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025- 2030; thực hiện tốt công tác đào tạo, điều động, bổ nhiệm cán bộ; thực hiện tốt công tác bố trí, sắp xếp, kiện toàn hệ thống chính trị.

Dân vận, MTTQ, các đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

* Xin cảm ơn đồng chí!

NGỌC TRẢNG (thực hiện)