Huy động mọi nguồn lực nâng chất các xã nông thôn mới

Cập nhật, 08:32, Thứ Năm, 03/02/2022 (GMT+7)

Trong năm 2022, Bình Tân tiếp tục tập trung công tác phòng, chống dịch theo nội dung Nghị quyết số 128 của Chính phủ về “Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực đầu tư nâng chất các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới; hoàn thành thủ tục hồ sơ về mọi mặt đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là chia sẻ của đồng chí Nguyễn Văn Mách- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Tân trả lời phỏng vấn Báo Vĩnh Long trước thềm năm mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Mách- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Tân
Đồng chí Nguyễn Văn Mách- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Tân

 * Năm 2021, trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Xin đồng chí cho biết, Huyện ủy đã có những công tác chỉ đạo, lãnh đạo nào để Bình Tân vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu gì trong năm qua, thưa đồng chí?

- Thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân trong huyện. Nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, khắc phục những khó khăn, phát huy nội lực, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”- vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, nhất là ổn định đời sống nhân dân. Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả trên các lĩnh vực.

Thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; ứng dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả đưa cây màu xuống ruộng, xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái và chăn nuôi tập trung.

Huyện ủy tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vừa thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế- xã hội. Kịp thời hỗ trợ các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các dịch vụ ăn uống cũng như cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn huyện. Bảo hiểm y tế được chỉ đạo thực hiện tốt, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế là 84.923 người, chiếm tỷ lệ 88,73%, đạt 97,51% so nghị quyết; trong đó, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt 98,26%; hộ cận nghèo tham gia đạt 100%.

Tình hình an ninh, chính trị được giữ vững, ổn định. Hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao quân đạt chỉ tiêu cả về số lượng và chất lượng.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân đúng quy định, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện thường xuyên.Thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thực hiện tốt công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện thường xuyên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các ngày lễ, kỷ niệm lớn; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

* Xin đồng chí cho biết những kế hoạch trong năm 2022, để đưa kinh tế huyện Bình Tân phát triển toàn diện và đời sống người dân được nâng cao trong tình hình mới?

- Lãnh đạo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch theo nội dung Nghị quyết số 128 của Chính phủ về “Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, quy hoạch vùng sản xuất. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới, nâng chất và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác sản xuất. Thực hiện tốt kế hoạch mùa khô; kiểm tra và thực hiện các công trình thủy lợi, đê bao, cống, đập, đảm bảo cho việc sản xuất trong mùa mưa lũ.

Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư nâng chất các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới; hoàn thành thủ tục hồ sơ về mọi mặt đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện tốt công tác khuyến công, mời gọi đầu tư vào các dự án trọng điểm của huyện; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chế biến những mặt hàng nông sản của địa phương; thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, quản lý quy hoạch.

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; hỗ trợ, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt tiêu chí môi trường, từng bước xây dựng cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục- đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dạy học trực tuyến. Tuyên truyền, vận động nhân dân và học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt theo chỉ tiêu đề ra.

Tăng cường quản lý, nâng cao hơn nữa chất lượng khám, điều trị tuyến huyện và các trạm y tế xã, thị trấn. Tập trung thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công và an sinh xã hội; thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đưa người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tiếp tục rà soát, hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; tổ chức tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Tăng cường công tác tuần tra, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là các địa bàn trọng điểm; kéo giảm tai nạn giao thông.

Chỉ đạo triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy đúng thời gian quy định. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2022.

Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án số 06 của Huyện ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện Bình Tân”.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng. Thực hiện tốt việc người đứng đầu cấp ủy đối thoại với nhân dân. UBND huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2022.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác tôn giáo; nâng cao chất lượng hoạt động của UBMTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trong công tác vận động, tập hợp quần chúng. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

* Xin cảm ơn đồng chí!

NGỌC TRẢNG (thực hiện)