Đổi mới hình thức tuyên truyền học và làm theo Bác

Cập nhật, 09:07, Thứ Bảy, 13/11/2021 (GMT+7)

(VLO) 5 năm qua (2016- 2021), Ban Tuyên giáo cấp huyện có nhiều đổi mới về hình thức tuyên truyền trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chọn những gương tiêu biểu, những mô hình hay có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương để đăng lên tờ tin, cổng thông tin điện tử của ngành, địa phương và phát trên Đài Truyền thanh vào ngày thứ bảy hàng tuần, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Trong đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũng Liêm nhân rộng việc tổ chức cúng giỗ Bác Hồ, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, được nhân dân hưởng ứng.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Hồ, Tam Bình chọn những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác đăng trên tờ tin của huyện, cổng thông tin điện tử và phát sóng trên đài truyền thanh huyện, từ đó cổ vũ, động viên, kêu gọi mọi người làm theo.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trà Ôn gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng, quý để định hướng các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các đoàn thể chính trị- xã hội cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân qua các cuộc họp lệ chi bộ, sinh hoạt chi- tổ hội và thông qua các phương tiện, kênh thông tin đại chúng.

NGUYỄN XUÂN