Thời hạn giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử được quy định như thế nào?

Cập nhật, 06:07, Thứ Năm, 27/05/2021 (GMT+7)

(VLO)  Hỏi: Xin hỏi thời hạn giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử được quy định như thế nào?

Bích Trâm (Xã Tân Bình- Bình Tân)

Trả lời: Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội phải được gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội. Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND phải được gửi đến ủy ban bầu cử chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND.

Hội đồng Bầu cử quốc gia có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Ủy ban bầu cử có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại của Hội đồng Bầu cử quốc gia, ủy ban bầu cử là quyết định cuối cùng.

CP