Phải làm cho dân biết, dân hiểu, dân bàn, dân làm, dân cùng giám sát kiểm tra và dân thụ hưởng thành quả của truyền thông

Cập nhật, 14:20, Thứ Sáu, 28/05/2021 (GMT+7)

Kết luận buổi làm việc với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tinh thần chỉ đạo chung là phải làm cho dân biết, dân hiểu, dân bàn, dân làm, dân cùng giám sát kiểm tra và dân thụ hưởng thành quả của truyền thông; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Cổng TTĐT Chính phủ. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Cổng TTĐT Chính phủ. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Ngày 12/5/2021, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi làm việc với ban lãnh đạo Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ.

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng  Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp và đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ.

Thông báo số 125/TB-VPCP ngày 26/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc nêu rõ, sau 08 năm thực hiện Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trong điều kiện còn có nhiều khó khăn về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, Cổng TTĐT Chính phủ đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực mà Cổng TTĐT Chính phủ đã đạt được, góp phần vào thành tích chung của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Cổng TTĐT Chính phủ cũng còn không ít những khó khăn, hạn chế như: Quy chế hoạt động đã có nhưng chưa toàn diện; phối hợp công tác với các cơ quan báo chí, quản lý báo chí và các cơ quan liên quan cần được thể chế hóa bằng các quy định cụ thể; các giải pháp và phương thức thông tin, truyền thông đã đổi mới, nâng cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Truyền đi những thông điệp góp phần làm an lòng dân, ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, ngày càng thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Cổng TTĐT Chính phủ cần khẩn trương triển khai, thực hiện có hiệu quả một số yêu cầu và nhiệm vụ.

Cụ thể, quan điểm nhất quán trong quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông là phải lấy người dân làm trung tâm để xây dựng và thực thi chính sách; đồng thời, khuyến khích từng người dân đề cao trách nhiệm trong tương tác, phát ngôn, bày tỏ chính kiến và hành động phù hợp pháp luật, vì lợi ích quốc gia - dân tộc.

Công tác thông tin, truyền thông của Chính phủ phải nhanh chóng, kịp thời, trung thực, chính xác, bám sát thực tế sinh động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; định hướng chính sách, tạo sự cảm thông, chia sẻ và ủng hộ của nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; truyền đi những thông điệp góp phần làm an lòng dân, ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tinh thần chỉ đạo chung là phải làm cho dân biết, dân hiểu, dân bàn, dân làm, dân cùng giám sát kiểm tra và dân thụ hưởng thành quả của truyền thông; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu; biểu dương, khuyến khích, nhân rộng hành động, nghĩa cử cao đẹp, truyền cảm hứng cho xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác thông tin thù địch, bóp méo, xuyên tạc, sai sự thật; tuyệt đối không được để xảy ra khủng hoảng về truyền thông.

Thực hiện tốt nhiệm vụ tổng hợp phân tích thông tin, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông, chuyên nghiệp và hiệu quả

Tập thể lãnh đạo, đảng viên thuộc Cổng TTĐT Chính phủ không ngừng quan tâm, coi trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, bám sát đường lối, chủ trương, chính sách và nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại, chủ động khắc phục những hạn chế, khó khăn; tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chạy theo lợi ích thị trường, tiêu cực, nhũng nhiễu trong cơ quan thông tin, truyền thông của Chính phủ.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để xây dựng vị trí việc làm, theo tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình để xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kết, trung thành, trung thực, tâm huyết, trách nhiệm, nhạy bén, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ giao Cổng TTĐT Chính phủ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Quyết định thay thế, trong đó lưu ý: sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến cơ chế, chính sách, quy chế hoạt động, phối hợp giữa Cổng TTĐT Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ trên cơ sở vị trí việc làm, xây dựng khung năng lực; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ sở dữ liệu và công nghệ mới tiên tiến,... tạo điều kiện để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành trong Quý III năm 2021. Xây dựng cơ chế thi đua khen thưởng kịp thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, xây dựng đề án, dự án để Cổng TTĐT Chính phủ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; phục vụ tốt hơn nhiệm vụ đầu mối quản lý, công bố các thông tin chính thống của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; đề xuất, trình lãnh đạo Văn phòng Chính phủ xem xét, xử lý theo quy định các kiến nghị cụ thể; báo cáo Thủ tướng Chính phủ các trường hợp vượt thẩm quyền.

Theo Chính phủ