Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng lòng dân hướng về Đảng

Cập nhật, 11:47, Thứ Năm, 28/01/2021 (GMT+7)

 

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long trao đổi bên lề đại hội.
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long trao đổi bên lề đại hội.

(VLO) Trong phiên làm việc ngày 27/1 và sáng 28/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã dành thời gian để tham luận, thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Rất nhiều tham luận của các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã cụ thể hóa nhiều giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu phát triển tổng quát đất nước trong thời gian tới.

Bên lề đại hội, phóng viên Báo Vĩnh Long đã ghi nhận ý kiến của đại biểu xung quanh vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng lòng dân hướng về Đảng.

Có đoàn kết thì đất nước sẽ phát triển

Trong phiên thảo luận, đồng chí Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình bày tham luận về vấn đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội”.

Qua thực tiễn hoạt động, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Đó là: giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng là nhân tố quyết định để mặt trận tập hợp được mọi lực lượng, xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; trong mọi hoạt động, hệ thống chính trị phải quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, khơi dậy sức sáng tạo, sự ủng hộ của nhân dân, tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đồng thời, cần đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và hiệp thương phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên; quán triệt phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.

Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”, Mặt trận phải thường xuyên đổi mới phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, thực hành dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết gắn với đấu tranh, có lý, có tình với các hành vi sai trái, làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều đại biểu ở các tỉnh đã bày tỏ tâm đắc với rất nhiều bài phát biểu tham luận, thảo luận tại đại hội. Trong đó, đại biểu Bùi Văn Cường- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tâm đắc nhất với tham luận của đồng chí Trần Thanh Mẫn, đặc biệt là 5 bài học kinh nghiệm quý báu về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, nhận định: 5 bài học mà đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu ra là hết sức sát đáng. Chúng tôi rất thấm thía với câu chuyện của đồng bào dân tộc Tây Nguyên về vấn đề “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ thành công, thành công, đại thành công” và nếu như chúng ta có sự đoàn kết thì không một thế lực nào có thể chia rẽ chúng ta được.

Chúng ta có đoàn kết thì đất nước sẽ phát triển, dân tộc sẽ hùng cường và chúng ta sẽ thúc đẩy được câu chuyện về những chiến lược, định hướng lớn mà đại hội sẽ được triển khai thực tiễn trong cuộc sống.

Chủ trương của Đảng đi vào lòng dân

Cũng trong phiên thảo luận, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã trình bày tham luận với chủ đề “Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân”.

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Hạnh cùng các đại biểu nữ của tỉnh Vĩnh Long dự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Đại biểu Nguyễn Thị Minh Hạnh cùng các đại biểu nữ của tỉnh Vĩnh Long dự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, trước đòi hỏi của thực tiễn và mục tiêu phát triển bền vững của Đảng, đất nước, công tác vận động nhân dân càng phải chú trọng và đổi mới mạnh mẽ, xây dựng lòng dân hướng về Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo nên sự đồng lòng trong các phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng lưu ý các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương công tác dân vận của Đảng; đổi mới mạnh mẽ nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và hội quần chúng theo hướng sát cơ sở, thực chất, hiệu quả hơn; đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Qua nghe tham luận, đại biểu Nguyễn Thị Minh Hạnh- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long tâm đắc nhất giải pháp về đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương công tác dân vận của Đảng và đổi mới mạnh mẽ nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

Bởi vì, có tuyên truyền tốt thì các chủ trương chính sách của Đảng mới đến được với dân. Qua đó, mới tạo được nhận thức để dân biết, để dân cùng đồng hành. Đồng thời, phải tiếp tục triển khai các chủ trương của Đảng đi vào lòng dân thì mới thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng.

Các đại biểu cũng cho rằng, trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, yếu tố quan trọng và tiên quyết nhất là phải làm tốt công tác phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

BOX: Tham dự đại hội, đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long gửi đến đại hội bài tham luận với chủ đề “Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư”.

Tham luận khẳng định, công tác đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tỉnh Vĩnh Long thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và đạt tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL.

Thời gian tới, Vĩnh Long quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”; tiếp tục xây dựng Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI