2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Cập nhật, 21:07, Thứ Hai, 07/12/2020 (GMT+7)

Sáng 7/12/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra trong ngày 9 và 10/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội).

Tổng số đại biểu về dự đại hội này 2.300 đại biểu, gồm: 280 đại biểu khách mời; 2.020 đại biểu chính thức, được thành lập thành 133 đoàn đại biểu.

Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015- 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020- 2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại đại hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Kết luận buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí, đồng chí Lê Mạnh Hùng- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X- đã nhấn mạnh: Đại hội diễn ra trong bối cảnh làn sóng COVID-19 thứ 3 trong năm quay trở lại, do đó, công tác đảm bảo an toàn được tính đến hàng đầu, trong đó, an toàn về sức khỏe, về an ninh, về công tác tuyên truyền.

PV (theo ĐCSVN)