Công tác kiểm tra, giám sát phải tiến hành thường xuyên

Cập nhật, 07:50, Chủ Nhật, 25/10/2020 (GMT+7)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh- chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh- chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Ngày 23/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020.

Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng bộ tỉnh đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) 3 cấp đã tăng cường lãnh- chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, số lượng và chất lượng đảng viên và tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát tăng so với nhiệm kỳ trước; hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được cấp ủy quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời đúng quy định, có một số vụ việc tồn đọng, kéo dài được giải quyết dứt điểm.

Ủy ban kiểm tra các cấp cơ bản làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy xây dựng và chỉ đạo thực hiện các quy định về kiểm tra, giám sát; cơ quan kiểm tra các cấp được kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, chất lượng, hiệu quả chưa đồng đều ở các cấp. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng ở một số nơi chưa nghiêm, còn hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- yêu cầu thời gian tới phải tiến hành thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, nhân rộng những nhân tố tích cực, đồng thời thanh lọc, làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên trong từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên vi phạm.

Tăng cường phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; phản biện của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHÔI