Tinh hoa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới

Cập nhật, 15:29, Thứ Hai, 18/05/2020 (GMT+7)

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học thuộc Viện Trí Việt (IVM) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: Tinh hoa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bác Hồ luôn chủ động tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó đi vào lòng dân bằng trái tim nhân hậu. Trong ảnh: Bác Hồ thăm nông dân hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên gặt mùa (1954). Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
Bác Hồ luôn chủ động tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó đi vào lòng dân bằng trái tim nhân hậu. Trong ảnh: Bác Hồ thăm nông dân hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên gặt mùa (1954). Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Trí Việt, tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống lớn các vấn đề về chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam ở tầm quan điểm và phương pháp.

Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ vận dụng mà còn phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thực tiễn cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới, đặc biệt là cách mạng giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.

Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành tài sản tinh thần vô giá đối với mọi thế hệ người Việt Nam, là ngọn cờ dẫn dắt Đảng và nhân dân ta đi tới thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã nghe một số bài tham luận khoa học xoay quanh các nội dung chính như: Hài hòa trong tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh; tinh hoa tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; tinh hoa tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác tôn giáo; tinh hoa đạo đức Hồ Chí Minh trong ánh sáng văn hóa tương lai…

Nói về tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, Tiến sỹ, bác sỹ Lê Thị Kim Dung, Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Việt cho biết: Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân không những thể hiện sâu sắc chủ nghĩa nhân văn cao đẹp của Người, mà còn là kim chỉ nam cho Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ta trong thời kỳ mới.

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức khỏe của cá nhân và cộng đồng có quan hệ mật thiết với nhau. Mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng là một nét đặc sắc trong tư tưởng của Người về chăm sóc sức khỏe.

Cơ sở sâu xa của tư tưởng này chính là sự tiếp cận của Người với tư tưởng triết học của Mác về con người. Con người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe và biết cân bằng mối quan hệ cung cầu trong lĩnh vực này.

Câu nói của Bác: “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe” đã thể hiện rất rõ mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe.

Đề cập tới tinh hoa đạo đức Hồ Chí Minh trong ánh sáng văn hóa tương lai, Giáo sư, Tiến sĩ Công Nghĩa Tụ - Trung tâm Đạo Học thuộc Viện Trí Việt cho rằng, cần đề cập tới 3 phần: Nền văn hóa tương lai; tinh hoa đạo đức Hồ Chí Minh trong thời kỳ Việt Nam đổi mới; suy tư về tinh hoa đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhấn mạnh việc hơn 20 năm đổi mới toàn diện xã hội Việt Nam vừa qua là kết quả vận động của toàn hệ thống xã hội; trong đó có tác động tích cực của phong trào học tập, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Việt Nam đã thu được nhiều tiến bộ xã hội, đặc biệt là trong phát triển văn hóa và xây dựng con người mới.

Việc giải quyết các vấn đề trong xã hội đã hiệu quả, có chú trọng hơn như: Các mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - giáo dục; giữa phát triển con người với tiến bộ và công bằng xã hội; mở ra các cơ hội phát triển cho mọi thành phần kinh tế, các tầng lớp dân cư.

Đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nhân dân được dần cải thiện và củng cố. Tiêu cực và tệ nạn xã hội trong mọi lĩnh vực, mọi cấp lãnh đạo, mọi ngành, địa phương phần lớn đã được chỉ  đích danh và xử lý đúng tội, đúng việc, đúng người.

Điều này góp phần đẩy lùi tác động xấu của tội phạm đang có cơ lộng hành trong xã hội. Về phương diện tích cực: Cái thiện, cái mới, cái chính nghĩa đã làm lành mạnh hóa sự phát triển hài hòa của các tiến bộ xã hội ở nước ta.

Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi về tư tưởng dân vận của Hồ Chí Minh, trong đó đề cập tới vấn đề những cán bộ làm công tác dân vận ngày nay cần học tập và làm theo, đó là phối hợp, cộng tác với các chức sắc tôn giáo, nhất là chức sắc cao cấp, có uy tín để xử lý các vụ việc liên quan đến tôn giáo, vận động đồng bào có đạo...

Theo Diệu Thúy/TTXVN