Ngày 18/5: Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Mỹ Hòa và Phước Hậu

Cập nhật, 01:02, Thứ Hai, 18/05/2020 (GMT+7)

Sáng 18/5/2020, Đảng bộ xã Mỹ Hòa (TX Bình Minh) và xã Phước Hậu (huyện Long Hồ) đồng loạt khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong đó, xã Phước Hậu là đơn vị được Huyện ủy Long Hồ chọn tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp bí thư để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong toàn huyện.

Đại hội diễn ra với nhiều nội dung, trong đó thông qua báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025; thông qua báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015- 2020; thảo luận đóng góp cho dự thảo văn kiện cấp trên và dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ.

Đảng bộ xã Phước Hậu triệu tập 150 đại biểu chính thức về dự đại hội đại diện cho 312 đảng viên toàn xã, đại biểu sẽ bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 và trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; cấp ủy khóa mới bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra (UBKT), Chủ nhiệm UBKT.

Đảng bộ xã Mỹ Hòa triệu tập 179 đại biểu chính thức về dự đại hội đại diện cho 325 đảng viên của xã, đại biểu sẽ bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025, cấp ủy khóa mới bầu Bí thư, Phó bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT.

Nét mới của chương trình đại hội lần này là thảo luận và thông qua Chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết Nghị quyết Đại hội.

TƯƠI- THỊNH