Khai mạc Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long lần thứ VIII

Cập nhật, 07:08, Thứ Năm, 21/05/2020 (GMT+7)

Hôm nay (21/5/2020), Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020- 2025) khai mạc.

Theo đó, đại hội diễn ra với nhiều nội dung quan trọng: thông qua báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp dự thảo văn kiện cấp trên và dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ; đại hội bầu cấp ủy, bầu Bí thư.

BCH khóa mới bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; đại hội bầu cử đại biểu dự đại hội cấp trên; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đoàn kết thống nhất, dân chủ, năng động, sáng tạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu chủ yếu phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn tại đơn vị. Nổi bật, nộp ngân sách nhà nước vượt 28,81% so kế hoạch; đóng góp hơn 170 tỷ đồng vào công tác an sinh xã hội trong tỉnh; kết nạp đảng viên mới đạt 180% so chỉ tiêu nghị quyết; 100% đảng viên, cán bộ, công nhân viên tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

YẾN- NGA