Đại hội Đảng viên Đảng bộ cơ sở Sở Y tế

Cập nhật, 15:23, Thứ Tư, 20/05/2020 (GMT+7)

Sáng 20/5, Đảng bộ cơ sở Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long tổ chức đại hội đảng viên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Trên 150 đảng viên ở 9 chi bộ trực thuộc tham dự đại hội.

Bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025
Bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ sở Sở Y tế phát huy sự thống nhất, đoàn kết nội bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu đề ra.

Đặc biệt là các nhiệm vụ, chỉ tiêu về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã hoàn thành tốt và vượt mức chỉ tiêu. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được đổi mới, nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc.

Trong nhiệm kỳ, không có trường hợp cán bộ, đảng viên,, công chức viên chức và người lao động vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, không có trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử của ngành y tế.

Công tác quản lý nhà nước về y tế được đảng bộ tập trung thực hiện, đảm bảo chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn. Chất lượng khám điều trị tại các cơ sở y tế không ngừng được nâng lên, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn và thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế.

Tin,ảnh: THÚY QUYÊN