Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc tiến lên

Cập nhật, 05:37, Thứ Ba, 19/05/2020 (GMT+7)

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những giá trị văn hóa tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hóa nhân loại; đã trở thành di sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá đối với Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng của Người đã và đang soi sáng công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta…

Đó là những nội dung được đưa ra tại Hội thảo khoa học trực tuyến cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Vĩnh Long luôn quan tâm chăm lo đời sống người dân. Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Bùi Văn Nghiêm thăm hỏi tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Vĩnh Long luôn quan tâm chăm lo đời sống người dân. Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Bùi Văn Nghiêm thăm hỏi tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Rạng ngời cốt cách bậc vĩ nhân

Phát biểu tại hội thảo khoa học, Thường trực Ban Bí thư- Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Người là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa, đẹp đẽ nhất của văn hóa dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại, giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng.

Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau cả một gia tài đồ sộ, một di sản vô cùng quý giá. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh- hệ thống các quan điểm, lý luận toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Đó là các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Đó là phong cách Hồ Chí Minh, một phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; một phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người…

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã kể những câu chuyện về Bác khi còn phục vụ Người. Đồng chí nói: Khi Bác Hồ đi công tác ở nước ngoài, chỉ trừ những chuyến đi thăm chính thức còn thăm không chính thức Bác không bao giờ đi chuyên cơ, mặc dù phía bạn luôn luôn sẵn sàng dành chuyên cơ cho Bác. Trong những chuyến đi đó, Người còn tự tay giặt đồ của mình mà không phiền đến các cô phục vụ, khi ăn cơm xong cũng chính Người tự dọn đồ đưa vào bếp.

Theo đồng chí, Bác là người nói và làm luôn đi đôi với nhau. Bác là người rất giản dị. Bác kêu gọi chúng ta tiết kiệm thì chính Bác là tiêu biểu cho điều đó, chứ Bác không nói một đằng làm một nẻo…

“Chúng ta nói lý luận rất nhiều nhưng có khi dân không hiểu chúng ta muốn gì, Bác Hồ chỉ có mấy câu mà dân làm theo để cả nước được độc lập. Do đó, chúng ta hãy học theo phong cách lý luận của Bác Hồ thì sẽ có ích cho dân rất nhiều”- đồng chí đúc kết.

Mãi mãi là ngọn đuốc soi đường

Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương- Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, từ thực tiễn cách mạng nước ta hơn 90 năm qua, từ những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta kể từ khi có Ðảng đã cho thấy rằng: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là chỉ dẫn quý báu giúp toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh- Ðảng ta nhất định sẽ lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội- Vương Đình Huệ cho biết, vận dụng sáng tạo và phát triển những lời dạy quý báu của Người, sau hơn 30 năm đổi mới, Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực không ngừng xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đã cùng với cả nước đạt được những thành tựu to lớn.

Diện mạo Thủ đô có nhiều đổi mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên…

Mặc dù chỉ chiếm 1% diện tích, 8% dân số cả nước, nhưng Hà Nội đang đóng góp gần 16% tổng lượng GDP, 18% tổng thu ngân sách và 8,6% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

“Sắp tới, Hà Nội tập trung xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng hạnh phúc và phồn vinh, xứng đáng với vai trò là đầu não chính trị- hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế… Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết thêm.

Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An- Thái Thanh Quý nhấn mạnh, Nghệ An luôn quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cách mạng.

Từ năm 1999 đến nay, đã có trên 700 người được thu hút về công tác trong các cơ quan của tỉnh... đóng góp tài năng, trí tuệ trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh.

Tỉnh còn thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để phát huy tài năng thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học vào thực tiễn. Tạo môi trường để nhân sĩ, trí thức tham gia vào các hoạt động sáng tạo và cống hiến tài năng, trí tuệ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương- Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, sự nghiệp cách mạng vĩ đại và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng và nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội; lấy chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư- Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Để hoàn thành trọng trách, sứ mệnh lịch sử to lớn mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, từng cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn phát huy trong tâm khảm lời căn dặn của Người: phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình; thường xuyên tự phê bình và phê bình; đề cao dân chủ rộng rãi, đồng thời đề cao và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, với tình yêu thương đồng chí, lấy đó làm chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ