Hội nghị trực tuyến góp ý đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

Cập nhật, 19:23, Thứ Năm, 01/08/2019 (GMT+7)

Chiều 1/8/2019, Ban Tổ chức Trung ương hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và dự thảo Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đại biểu tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long đóng góp ý kiến
Đại biểu tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long đóng góp ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo quy định, hướng dẫn; đồng thời cũng đóng góp một số ý kiến, đề xuất.

Đối với dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, đại biểu ý kiến thống nhất tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc UBMTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện ở các địa phương phải giống nhau; cơ quan UBMTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội cấp huyện nên có 2 lãnh đạo cấp phó.

Về dự thảo Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đa số ý kiến thống nhất với phương án 2 trong các nội dung trách nhiệm, thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý.

Đại biểu cũng đề nghị, tại quy định khung tiêu chuẩn các mức chất lượng không quy định cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng tập thể lãnh đạo, quản lý được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; làm rõ nội dung “mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu”.

Đồng thời đề nghị không quy định quá 1 tháng đảng viên bị bệnh điều trị kéo dài, hoặc đi công tác xa phải hoàn thành việc kiểm điểm, xếp loại, đánh giá, mà chỉ quy định đảng viên làm báo cáo kiểm điểm gửi đến chi bộ đánh giá, xếp loại....    

Tin, ảnh: CẨM HUỆ