TX Bình Minh tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017

Cập nhật, 07:26, Thứ Tư, 15/11/2017 (GMT+7)

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11/1930- 18/11/2017, từ ngày 11- 18/11 tất cả các khu dân cư trên địa bàn TX Bình Minh tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017.

Tại các buổi họp mặt, đã ôn lại truyền thống ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam qua 87 năm hình thành và phát triển; báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017”; tổng kết cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và cuộc vận động Ngày vì người nghèo năm 2017.

Đến nay, toàn thị xã có gần 22.500 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, chiếm 97,57%; 54/56 ấp- khóm đạt văn hóa và 5/5 xã đạt văn hóa nông thôn mới.

Về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đến nay các phường thực hiện đạt từ 74- 92%; tỷ lệ đô thị hóa chiếm trên 38%. Qua thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã có những chuyển biến tích cực: bộ mặt nông thôn ngày thêm đổi mới; đời sống người dân được nâng lên đáng kể, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 42,6 triệu đồng/người/năm.

Dịp này, UBND TX Bình Minh và chính quyền các xã- phường cũng biểu dương, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân và gia đình có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương năm 2017.

HOÀNG MINH