Tiểu sử những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Cập nhật, 11:33, Thứ Sáu, 07/05/2021 (GMT+7)

*Đơn vị bầu cử số 01 gồm: TP Vĩnh Long, huyện Long Hồ, huyện Mang Thít và huyện Tam Bình

(Theo Thông báo số 83/TB-UBBC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long)

 

 

 

 

 *Đơn vị bầu cử số 02 gồm: huyện Vũng Liêm, huyện Trà Ôn, huyện Bình Tân và TX Bình Minh

(Theo Thông báo số 83/TB-UBBC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long)