Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật, 15:57, Thứ Sáu, 07/05/2021 (GMT+7)

*Đơn vị bầu cử số 1

Gồm: Phường 1, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường 8 thuộc TP Vĩnh Long

(Theo Quyết định số 81/QĐ-UBBC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long)

 *Đơn vị bầu cử số 2

Gồm: Phường 2, Phường 9, phường Trường An, phường Tân Ngãi, phường Tân Hòa, Phường Tân Hội thuộc TP Vĩnh Long

(Theo Quyết định số 81/QĐ-UBBC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long)

 *Đơn vị bầu cử số 3

Gồm: Thị trấn Long Hồ, xã Tân Hạnh, xã Phước Hậu, xã Long Phước, xã Phú Đức, xã Lộc Hòa, xã Long An, xã Phú Quới, xã Thạnh Quới, xã Hòa Phú thuộc huyện Long Hồ

(Theo Quyết định số 81/QĐ-UBBC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long)

  *Đơn vị bầu cử số 4

Gồm: xã Đồng Phú, xã Bình Hòa Phước, xã Hòa Ninh, xã An Bình, xã Thanh Đức thuộc huyện Long Hồ

(Theo Quyết định số 81/QĐ-UBBC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long)

   *Đơn vị bầu cử số 5

Gồm: Thị Trấn Cái Nhum, xã Mỹ An, xã Mỹ Phước, xã An Phước, xã Nhơn phú, xã Long Mỹ, xã Hòa Tịnh, xã Bình Phước, xã Chánh An, xã Tân An Hội, xã Tân Long, xã Tân Long Hội thuộc huyện Mang Thít

(Theo Quyết định số 81/QĐ-UBBC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long)

  *Đơn vị bầu cử số 6

Gồm: xã Tân An Luông, xã Trung Hiệp, xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiếu, xã Hiếu Thuận, xã Trung An, xã Hiếu Nhơn, xã Hiếu Thành, xã Hiếu Nghĩa thuộc huyện Vũng Liêm

(Theo Quyết định số 81/QĐ-UBBC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long)

  *Đơn vị bầu cử số 7

Gồm: Thị trấn Vũng Liêm, xã Tân Quới Trung, xã Quới Thiện, xã Quới An, xã Trung Chánh, xã Thanh Bình, xã Trung Thành Tây, xã Trung Thành Đông, xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Trung Nghĩa thuộc huyện Vũng Liêm

(Theo Quyết định số 81/QĐ-UBBC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long)

   *Đơn vị bầu cử số 8

Gồm: thị trấn Tam Bình, xã Hòa Thạnh, xã Hòa Hiệp, xã long Phú, xã Mỹ Thạnh Trung, xã Tường Lộc, xã Loan Mỹ, xã Ngãi Tứ, xã Bình Ninh thuộc huyện Tam Bình

(Theo Quyết định số 81/QĐ-UBBC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long)

  *Đơn vị bầu cử số 9

Gồm: xã Tân Lộc, xã Phú Thịnh, xã Hậu Lộc, xã Hòa Lộc, xã Phú Lộc, xã Song Phú, xã Mỹ Lộc, xã Tân Phú thuộc huyện Tam Bình

(Theo Quyết định số 81/QĐ-UBBC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long)

   *Đơn vị bầu cử số 10

Gồm: xã Xuân Hiệp, xã Nhơn Bình, xã Hòa Bình, xã Thới Hòa, xã Trà Côn, xã Hựu Thành, xã Thuận Thới thuộc huyện Trà Ôn

(Theo Quyết định số 81/QĐ-UBBC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long)

    *Đơn vị bầu cử số 11

Gồm: Thị trấn Trà Ôn, xã Tân Mỹ, xã Vĩnh Xuân, xã Phú Thành, xã Thiện Mỹ, xã Lục Sỹ Thành, xã Tích Thiện thuộc huyện Trà Ôn

(Theo Quyết định số 81/QĐ-UBBC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long)

  *Đơn vị bầu cử số 12

Gồm: Phường Cái Vồn, phường Thành Phước, phường Đông Thuận, xã Thuận An, xã Đông Thạnh, xã Đông Bình, xã Mỹ Hòa, xã Đông Thành thuộc thị xã Bình Minh.

(Theo Quyết định số 81/QĐ-UBBC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long)

  *Đơn vị bầu cử số 13

Gồm: thị trấn Tân Quới, xã Tân Hưng, xã Tân Thành, xã Thành Trung, xã Tân An Thạnh, xã Tân Lược, xã Nguyễn Văn Thảnh, xã Mỹ Thuận, xã Tân Bình, xã Thành Lợi thuộc huyện Bình Tân.

(Theo Quyết định số 81/QĐ-UBBC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long)