Cha mẹ có được quyền quản lý tài sản riêng của con không?

Cập nhật, 17:59, Thứ Ba, 02/04/2024 (GMT+7)

Con tôi được ông bà nội cho một số tiền nhưng hiện nay cháu mới 14 tuổi, vợ chồng tôi lo lắng nếu để cháu tự quản lý và định đoạt tài sản giá trị lớn như vậy sẽ không tốt. Chúng tôi muốn quản lý số tiền này thay con nhưng không biết quy định của pháp luật có cho phép cha mẹ có được quyền quản lý tài sản riêng của con không?

Lê Kim Ngọc

(Bình Tân)

Trả lời:

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình, con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con.

Cụ thể, tại Điều 76 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định, con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý. Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Như vậy, cha mẹ có quyền quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự và phải giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC