Thỏa thuận thu và sử dụng tiền tổ chức bán trú

Cập nhật, 10:15, Thứ Năm, 13/02/2020 (GMT+7)

Sở GD- ĐT vừa có hướng dẫn việc thực hiện thỏa thuận và sử dụng tiền tổ chức bán trú, tiền học buổi thứ 2 đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh, từ năm học 2019- 2020.

Các trường đủ điều kiện cần tổ chức dạy 2 buổi/ngày phù hợp.Ảnh minh họa
Các trường đủ điều kiện cần tổ chức dạy 2 buổi/ngày phù hợp.Ảnh minh họa

Theo đó, các cơ sở giáo dục tiểu học đủ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cần tổ chức dạy 2 buổi/ngày, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày thiết thực phù hợp với điều kiện của trường và thời lượng tối đa 7 tiết học/ngày.

Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông đủ điều kiện cơ sở vật chất nhưng đội ngũ giáo viên chưa đủ nhưng có nhu cầu và sự tự nguyện của cha mẹ học sinh, được sự đồng ý của các cấp quản lý có thẩm quyền thì tổ chức dạy 2 buổi/ngày với hình thức: 100% số lớp hoặc một số lớp, một số học sinh học 2 buổi/ngày; bán trú hoặc không bán trú.

Về thỏa thuận thu và sử dụng tiền học buổi thứ 2, đối với trường chưa đủ định biên giáo viên/lớp và dạy 2 buổi/ngày, theo nhu cầu tự nguyện của cha mẹ học sinh thì các cơ sở giáo dục được thỏa thuận thu tiền tổ chức dạy 2 buổi/ngày của cha mẹ học sinh để bù đắp chi tiền giờ trội cho giáo viên và các chi phí khác.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY