Điều chỉnh thời gian thực hiện học kỳ II

Cập nhật, 07:42, Thứ Năm, 13/02/2020 (GMT+7)

 

Điều chỉnh thời gian thực hiện học kỳ II nhưng vẫn đảm bảo đủ số tuần thực học.
Điều chỉnh thời gian thực hiện học kỳ II nhưng vẫn đảm bảo đủ số tuần thực học.

Học sinh phải tạm nghỉ một thời gian do phòng chống dịch Covid-19, Sở GD- ĐT đã chính thức điều chỉnh thời gian thực hiện học kỳ II năm học 2019- 2020.

Theo kế hoạch cũ, giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh bắt đầu thực hiện học kỳ II từ 6/1/2020 đến 22/5/2020; giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên từ 30/12/2019 đến 23/5/2020. Nay sẽ điều chỉnh lần lượt theo thứ tự là 6/1/2020 đến 29/5/2020 (vẫn đảm bảo 17 tuần thực học) và 30/12/2019 đến 30/5/2020 (đảm bảo 18 tuần thực học).

Các đơn vị chỉ đạo tổ chuyên môn rà soát, điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho từng môn học. Đồng thời tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch giáo dục chung của nhà trường trong học kỳ II, báo cáo cơ quan quản lý giáo dục theo phân cấp, theo dõi, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn; chú trọng các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích, tạo động lực cho giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục…

Tin, ảnh: KHÁNH DUY