Giáo dục đào tạo ngày càng được đổi mới, nâng cao chất lượng

Cập nhật, 16:23, Thứ Sáu, 14/02/2020 (GMT+7)

Sáng 14/2/2020, Sở GD- ĐT đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 51- KL/TW của Ban Bí thư; nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2019- 2020 và quán triệt Luật Giáo dục 2019.

Mạng lưới trường lớp ngày càng hoàn thiện, chuẩn hóa đáp ứng nhu cầu dạy và học (ảnh: Trường THCS Nguyễn Trãi ngày khánh thành).
Mạng lưới trường lớp ngày càng hoàn thiện, chuẩn hóa đáp ứng nhu cầu dạy và học (ảnh: Trường THCS Nguyễn Trãi ngày khánh thành).

Các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở GD- ĐT báo cáo sơ kết kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Theo đó, hệ thống trường lớp được chuẩn hóa, quy mô tiếp tục phát triển hợp lý, đảm bảo nhu cầu đến lớp của học sinh; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng và chất lượng với cơ cấu ngày càng hợp lý; chất lượng giáo dục và đào tạo có tiến bộ, trình độ dân trí được nâng lên; chú trọng giáo dục toàn diện, làm tốt giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học; công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ được quan tâm và được duy trì vững chắc;…

Bên cạnh đó, qua các kỳ thi, kiểm tra do địa phương tổ chức được đổi mới theo hướng đánh giá năng lực, phẩm chất người học; công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS được quan tâm thực hiện; công tác quản lý giáo dục có nhiều biện pháp đổi mới để nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý; công tác nghiên cứu khoa học trong giáo viên và học sinh đươc quan tâm, đạt được kết quả nhất định;…

Theo đánh giá, sau 5 năm triển khai thực hiện, giáo dục Vĩnh Long đạt nhiều kết quả tích cự, góp phần tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; từng bước xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt…

Ngành giáo dục cũng đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã nghe triển khai kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 51- KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đồng thời nghe triển khai tóm tắt Luật Giáo dục 2019; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Thư viện; Luật Lao động; sơ kết học kỳ I và triển khai công tác trọng tâm học kỳ II năm học 2019- 2020.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY