Một phường có 1.425 thửa đất chưa sử dụng

Cập nhật, 08:22, Thứ Sáu, 17/08/2018 (GMT+7)

Hiện nay, trên địa bàn Phường 5 (TP Vĩnh Long) còn 1.425 thửa đất bỏ hoang chưa đưa vào sử dụng, với diện tích hơn 197.000m2. Chủ yếu tập trung ở tuyến dân cư Cổ Chiên.

Trong tổng số 1.420 thửa ở tuyến dân cư Cổ Chiên thì Công ty TNHH 1TV Hưng Vượng 104 thửa, diện tích 12.000m2; Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Minh Linh 536 thửa, diện tích trên 64.000m2; Công ty TNHH 1TV Hưng Phú 371 thửa, diện tích trên 44.000m2 và đất hộ gia đình 255 thửa, diện tích trên 40.000m2. Do không sử dụng nên cỏ mọc um tùm, không đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Nguyên nhân đất chưa sử dụng trên địa bàn còn nhiều là do thiếu vốn đầu tư, hệ thống điện, nước chưa hoàn thiện, đường dẫn vào tuyến dân cư Cổ Chiên chưa được đấu nối thông suốt theo đúng quy hoạch, do đó người dân có đất trong tuyến dân cư mặc dù có nhu cầu nhà ở nhưng ngại xây dựng, phần nào làm ảnh hưởng đến phát triển xã hội của địa phương.

NGUYỄN SƠN