Khảo sát về đổi mới giáo dục và đào tạo tại Trường ĐH Cửu Long

Cập nhật, 16:14, Thứ Sáu, 17/08/2018 (GMT+7)

Ngày 17/8/2018, ông Nguyễn Văn Bé Tư- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo làm việc tại Trường ĐH Cửu Long.

Sau chuyến khảo sát tại ĐH Cửu Long, đoàn sẽ tiếp tục làm việc với Trường ĐH Xây dựng Miền Tây và ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.
Sau chuyến khảo sát tại ĐH Cửu Long, đoàn sẽ tiếp tục làm việc với Trường ĐH Xây dựng Miền Tây và ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Văn Bé Tư đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo của BGH trường đối với công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh- sinh viên; quan tâm công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, sinh viên;

quán triệt tốt các chỉ thị chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, ông cũng trao đổi với Trường ĐH Cửu Long cần tiếp tục triển khai Nghị quyết 29; tiếp tục quan tâm phát triển lý luận chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng giảng viên, sinh viên; quyết tâm lãnh chỉ đạo phòng ngừa các dấu hiệu tiêu cực.

Việc khảo sát nhằm đánh giá công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW của Bộ chính trị và Chương trình hành động số 07 của Tỉnh ủy, sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng đối với công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN