Khai mạc kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh

Cập nhật, 08:49, Thứ Tư, 07/04/2021 (GMT+7)

 

Xem video clip

Sáng 7/4/2021, kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa IX- kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2016- 2021 đã chính thức khai mạc.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp
Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- cho biết, nhiệm kỳ qua, tình hình trong nước, trong tỉnh có những thời cơ, thuận lợi, thách thức, khó khăn đan xen, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, đặt ra nhiều yêu cầu mới. HĐND tỉnh đã nỗ lực cùng với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan đã hoàn thành trọng trách được giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được những thành tựu to lớn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền.

Ông Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp
Ông Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Kỳ họp này, cũng là dịp để HĐND tỉnh nhìn nhận lại kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong các hoạt động HĐND và thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử trước cử tri; cũng là dịp để đánh giá, nhìn nhận lại những thành tựu, kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong các mặt hoạt động của HĐND, từ đó phân tích rõ nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm để làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND trong nhiệm kỳ tới.

Kỳ họp thứ 21 được khai mạc vào sáng 7/4/2021
Kỳ họp thứ 21 được khai mạc vào sáng 7/4/2021

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ thảo luận và cho ý kiến các tờ trình về mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế Hội năm 2021; việc điều chỉnh Nghị quyết 277 của HĐND tỉnh về quyết định giao biên chế công chức, phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 68 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021; việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; điều chỉnh về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh và các nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh; việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Vĩnh Long...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Nguyễn Minh Dũng thông qua tờ trình thông qua tờ trình về thành lập Văn phòng đoàn ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Nguyễn Minh Dũng thông qua tờ trình thông qua tờ trình về thành lập Văn phòng đoàn ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long.

 

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Văn Hên thông qua tờ trình phê duyệt tổng số người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế hội năm 2021.
Giám đốc Sở Nội vụ-Trần Văn Hên thông qua tờ trình phê duyệt tổng số người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế hội năm 2021.

 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Quốc Thanh thông qua các tờ trình về điểu chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư- Võ Quốc Thanh thông qua các tờ trình về điểu chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C.

 

Giám đốc Sở Tài chính Vĩnh Long Phạm Minh Thiện thông qua tờ trình về mức chi phục vụ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.
Giám đốc Sở Tài chính- Phạm Minh Thiện thông qua tờ trình về mức chi phục vụ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

 

Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải Trần Quốc Hợp thông qua tờ trình về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.
Giám đốc Sở Giao thông vận tải- Trần Quốc Hợp thông qua tờ trình về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

 

Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách Nguyễn Thành Nghiệp trình bày báo cáo thẩm tra của ban.
Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh- Nguyễn Thành Nghiệp trình bày báo cáo thẩm tra của ban.

Trong phiên làm việc buổi sáng, đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, cho ý kiến làm rõ thêm về cơ sở pháp lý; sự cần thiết ban hành nghị quyết; bố cục, nội dung, tính khả thi của từng nghị quyết. Một số vấn đề cụ thể về phân bổ kinh phí cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; vì sao tổng mức đầu tư cho dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C tăng… cũng được Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính làm rõ.

Đại biểu đóng góp ý kiến cho các dự thảo nghị quyết
Đại biểu đóng góp ý kiến cho các dự thảo nghị quyết

Chiều nay, kỳ họp thứ 21 tiếp tục diễn ra nhiều nội dung quan trọng, trọng tâm là báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh  và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong nhiệm kỳ 2016- 2021 của HĐND tỉnh khóa IX.

Tin, ảnh: H.VĂN- T.ANH