Văn phòng UBND tỉnh

Phong trào thi đua góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn

Cập nhật, 05:41, Thứ Sáu, 26/06/2020 (GMT+7)

Ngày 24/6/2020, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 công tác xây dựng Đảng, công tác văn phòng và công đoàn cơ quan.

5 năm qua, công tác phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua của Văn phòng UBND tỉnh có nhiều đổi mới, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Các nội dung tiêu chí thi đua đã được các phòng, ban, đơn vị cụ thể hóa thành các chỉ tiêu cụ thể sát với thực tiễn và nhiệm vụ chuyên môn được giao, xử lý công việc đúng hạn đạt trên 99%; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tham mưu giúp Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ.

Từ kết quả này, Văn phòng UBND tỉnh đã có 11 cá nhân, 2 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và 11 lượt tập thể, 74 lượt cá nhân được bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh...

Tại hội nghị, 2 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba; 5 cá nhân, 2 tập thể được Văn phòng UBND tỉnh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020 và 18 cá nhân được khen thưởng đột xuất trong công tác 6 tháng đầu năm.

Hội nghị cũng tiến hành sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác công đoàn 6 tháng đầu năm của Văn phòng UBND tỉnh và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020- 2025.

HẢI YẾN