Tiếp tục triển khai công tác dân vận đồng bộ, hiệu quả

Cập nhật, 19:17, Thứ Năm, 25/06/2020 (GMT+7)

 

Ngày 25/6/2020, đoàn kiểm tra của BCĐ Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290- QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” đến làm việc tại tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo cụ thể hóa Quyết định 290- QĐ/TW, Quyết định số 83- QĐ/TU và các văn bản về công tác dân vận phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Hệ thống dân vận các cấp được củng cố, kiện toàn, hoạt động theo quy chế, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu của cấp ủy trong việc lãnh đạo triển khai thực hiện.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được tăng cường với nhiều biện pháp, cách làm linh hoạt, sáng tạo, thiết thực được đông đảo quần chúng và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Công tác cải cách hành chính, tăng cường thực thi công vụ và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước được tập trung thực hiện theo hướng ngày càng sâu sát, hiệu quả hơn.

Theo đó, toàn tỉnh hiện có 59 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4; mở rộng vận hành hệ thống thông tin một cửa điện tử đến 28 đơn vị cấp xã; MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp vận động được 575,6 tỷ đồng, hơn 61.000 ngày công lao động và hiến trên 67.900m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; cơ quan hành chính các cấp đã tiếp hơn 8.900 lượt công dân, có hơn 11.800 người và 10.441 vụ việc; nhiều mô hình dân vận khéo phát huy hiệu quả…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Tuấn Quang- Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức  cho cấp ủy chính quyền, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện Quyết định 290- QĐ/TW; rà soát phân công lãnh đạo phụ trách công tác này hợp lý, hiệu quả hơn; tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra giám sát và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Tin, ảnh: TUYẾT NGA