Tháng 7: triển khai thu thập thông tin thị trường lao động

Cập nhật, 12:34, Thứ Năm, 25/06/2020 (GMT+7)

BCĐ thu thập thông tin thị trường lao động năm 2020 đang triển khai tập huấn công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020 cho điều tra viên, giám sát viên tại 8 huyện- thị- thành.

Công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động là hoạt động diễn ra hàng năm.

Hoạt động nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao động của tỉnh, làm cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước về thị trường lao động, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh...

Đối tượng thu thập là người lao động và người sử dụng lao động. Nội dung thu thập gồm phần cung lao động, phần cầu lao động. Thời điểm thu thập từ ngày 1/7/2020 và diễn ra trong 30 ngày.

Trong các yêu cầu đặt ra, đảm bảo các huyện- thị- thành và các đơn vị liên quan có thể sử dụng, khai thác thành thạo cơ sở dữ liệu thị trường lao động, phục vụ cho việc quản lý và làm căn cứ để xây dựng chính sách về lao động việc làm và dạy nghề nhằm phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

MINH THÁI