Vận động quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đạt 236% kế hoạch năm

Cập nhật, 14:02, Thứ Năm, 07/11/2019 (GMT+7)

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, công tác vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên toàn tỉnh từ đầu năm đến nay đạt 14,211 tỷ đồng, đạt 236,85% kế hoạch năm. 

Năm nay, chỉ tiêu này tỉnh đề ra vận động 6 tỷ đồng. Từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã trích hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho đối tượng chính sách và người có công.

Cũng qua nguồn vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hàng năm vào dịp 27/7, lễ tết, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi động viên tặng quà, thể hiện truyền thống đạo lý của dân tộc.

Theo kế hoạch, ngành chức năng sẽ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ người có công, ra quyết định tăng, giảm đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng và lập danh sách chi trả trợ cấp; kiểm tra tiến độ xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công và thân nhân người có công; giám sát các địa phương xây dựng kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách người có công với cách mạng thoát nghèo.

TƯỜNG VÂN