Tổ chức có thể là thành viên của tổ hợp tác

Cập nhật, 14:01, Thứ Năm, 07/11/2019 (GMT+7)

Từ ngày 25/11/2019, theo Nghị định 77/2019/NĐ-CP, thành viên tổ hợp tác (THT) còn có thể là tổ chức.

Theo đó, THT là tổ chức không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác, gồm từ 2 cá nhân, pháp nhân trở lên tự nguyện thành lập, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

THT hoạt động trên cơ sở hợp đồng hợp tác. Hợp đồng hợp tác do các thành viên THT tự thỏa thuận, nội dung không được trái với quy định của luật có liên quan.

Thành viên của THT có quyền hưởng lợi tức thu được từ hoạt động; tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng hợp tác, quản lý, giám sát hoạt động của THT; rút khỏi THT khi có lý do và được sự đồng ý của hơn 50% tổng số thành viên hoặc theo điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác.

N. HOÀNG