Thực hiện chính sách nhà ở cho người có công

Cần đảm bảo đúng thứ tự ưu tiên trong hỗ trợ cất nhà

Cập nhật, 14:02, Thứ Năm, 07/11/2019 (GMT+7)

Ngày 6/11/2019, Ban Văn hóa xã hội- HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thông qua báo cáo kết quả giám sát “Về tình hình thực hiện chính sách nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh từ năm 2013- 9/2019”.

Theo báo cáo giám sát, kết thúc giai đoạn 1, tổng số nhà ở được hỗ trợ là 4.936 căn (đạt 100%), trong đó xây mới là 2.347 căn, sửa chữa là 2.589 căn với tổng kinh phí trên 146,3 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành đề án giai đoạn 1, tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát lại tình hình nhà ở cho người có công, kết quả toàn tỉnh còn 2.584 hộ gia đình người có công với cách mạng cần hỗ trợ nhà ở.

Trong giai đoạn sau, do đề án không được Trung ương duyệt hỗ trợ kinh phí nên việc xây nhà phải bố trí ngân sách hàng năm của địa phương.

Trong giai đoạn này, tính đến nay tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.176 căn, với tổng kinh phí trên 49 tỷ đồng. Hiện nhu cầu nhà ở người có công còn lại của tỉnh là 1.355 căn.

Qua giám sát, Ban Văn hóa xã hội- HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, đặc biệt chỉ đạo UBND các huyện- thị- thành thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê, bình xét… chặt chẽ, đúng đối tượng, đảm bảo đúng các tiêu chí theo quy định.

Theo đó, việc bình xét hỗ trợ nhà ở cần theo thứ tự ưu tiên: người già lớn tuổi; neo đơn; nhà cửa dột nát… thật sự khó khăn về nhà ở.

BÙI THANH