UBND tỉnh chỉ đạo cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh

Cập nhật, 14:02, Thứ Năm, 07/11/2019 (GMT+7)

Để tiếp tục cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo cả về điểm số và thứ hạng của tất cả các chỉ số thành phần, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện- thị- thành nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện và cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. 

Tăng cường trách nhiệm, tính chủ động cải thiện chỉ số PCI. Công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận và sử dụng thông tin.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước; xây dựng cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh tập trung để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, thuận lợi để giảm chi phí và thời gian thực hiện cho người dân và doanh nghiệp.

Cải thiện và thực hiện tốt các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; phát huy vai trò của hiệp hội doanh nghiệp, tham gia tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.

MIỀN TÂY