Đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về phục vụ hành chính

Cập nhật, 06:16, Thứ Bảy, 02/11/2019 (GMT+7)

Ngày 25/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Phương án điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về phục vụ hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019. 

Qua đó, phát huy tinh thần dân chủ, quyền kiểm tra, giám sát của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của cá nhân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của cá nhân, tổ chức.

5 nội dung khảo sát gồm: tiếp cận dịch vụ hành chính công; thủ tục hành chính; công chức trực tiếp giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị. Điều tra viên trực tiếp phát phiếu điều tra cho đối tượng trả lời phiếu và thu lại phiếu (đối tượng không biết chữ điều tra viên thực hiện phỏng vấn trực tiếp). Thời gian thực hiện trong 2 tháng (10 và 11/2019).

AN HƯƠNG