UBND huyện Bình Tân

Công bố quy hoạch đô thị Tân Quới trở thành đô thị loại V

Cập nhật, 09:32, Thứ Sáu, 01/11/2019 (GMT+7)

Chiều 31/10/2019, UBND huyện Bình Tân tổ chức cuộc họp công bố 2 quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận thị trấn Tân Quới (huyện Bình Tân) là đô thị loại V (theo Đề án phân loại đô thị Tân Quới); phê duyệt Đồ án điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chung đô thị Tân Quới (huyện Bình Tân) đến năm 2030.

Theo Đồ án quy hoạch chung được duyệt, Khu đô thị Tân Quới bao gồm: toàn bộ xã Tân Quới hiện hữu và các ấp: Thành Quới, Thành Khương (xã Thành Đông); Thành Nhân, Thành Công, Thành Tâm (xã Thành Lợi), với tổng diện tích 1.471,8ha.

Có giáp giới: phía Bắc giáp 2 ấp Thành Tiến, Thành An (xã Thành Đông); phía Nam giáp sông Hậu; phía Đông giáp 3 ấp: Thành Ninh, Thành Nghĩa, Thành Trí (xã Thành Lợi); phía Tây giáp 3 ấp: Tân Hiệp, Tân Phước, Tân Trung (xã Tân Bình).

Quy mô dân số dự báo đến năm 2030 là 31.708 người (hiện trạng là 20.201 người); chỉ tiêu đất xây dựng đô thị bình quân từ 150- 200 m2/người, dự báo đến năm 2030 là 634ha.

Sau khi trở thành đô thị loại V của tỉnh, thị trấn Tân Quới tương lai sẽ được đầu tư xây dựng thành một trung tâm hành chính- chính trị, văn hóa- xã hội ổn định; kinh tế phát triển bền vững theo hướng công nghiệp tập trung, kết hợp thương mại, du lịch sinh thái miệt vườn, sông nước và nông nghiệp công nghệ cao, qua đây chất lượng sống người dân ngày một nâng lên.

Dịp này, Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện Bình Tân tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan liên quan về Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới.

CÔNG PHÚC