Giải ngân vốn đầu tư công chưa thật chuyển biến

Cập nhật, 05:40, Thứ Sáu, 01/11/2019 (GMT+7)

Theo BCĐ Xây dựng cơ bản tỉnh, 10 tháng qua giải ngân vốn đầu tư công chưa nhiều chuyển biến, mới thực hiện trên 1.200/2.500 tỷ đồng, chỉ đạt hơn 46%; giá trị giải ngân hơn 1.148 tỷ đồng, chỉ đạt 44,17% kế hoạch (cùng kỳ 2018 là 48,3%). 

BCĐ xây dựng cơ bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình.
BCĐ xây dựng cơ bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình.

Đến nay, còn 14 công trình chưa khởi công, 32 công trình giải ngân dưới 70%; 19 công trình giải ngân dưới 50%; 25 công trình giải ngân dưới 30% kế hoạch.

Nguyên nhân, do có nhiều công trình triển khai chậm, vướng giải phóng mặt bằng, nhà thầu yếu năng lực; nhiều công trình có kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ đạt thấp so với kế hoạch, một số công trình được bổ sung vốn giữa năm 2019.

Tin, ảnh: N.HOÀNG