TP Vĩnh Long

Các phường- xã sơ tuyển khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020

Cập nhật, 17:04, Thứ Sáu, 01/11/2019 (GMT+7)

Nhằm chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 2 cấp ở TP Vĩnh Long đã hoàn thành xong các bước phúc tra nắm nguồn, đăng ký và xét duyện lần 1 tuyển chọn công dân nhập ngũ vào Quân đội và tham gia Công an nhân dân.

Hiện nay, hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường- xã đang tiến hành tổ chức sơ tuyển khám sức khỏe nhằm phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật và những bệnh lý được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trên cơ sở báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe của cấp xã- phường, Ban Chỉ huy quân sự thành phố kết hợp Phòng Y tế kiểm tra, thẩm định kết quả sơ tuyển của xã- phường, tổng hợp kết quả sơ tuyển và tham mưu Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố xét duyệt danh sách gọi khám sức khỏe cấp thành phố.

Theo chỉ tiêu, năm 2020, TP Vĩnh Long sẽ tuyển chọn, gọi 115 công dân nhập ngũ vào Quân đội và 24 công dân tham gia Công an nhân dân, tăng 9 công dân so với những
năm trước.

HỮU THÀNH