Toàn tỉnh có 258.312 cử tri tham gia bầu cử trưởng, phó trưởng ấp

Cập nhật, 15:01, Thứ Sáu, 17/03/2017 (GMT+7)

Theo Sở Nội vụ, báo cáo tổng hợp từ các địa phương cho biết, tính đến nay công tác chuẩn bị trưởng, phó trưởng ấp và thành viên ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017- 2019 đã cơ bản hoàn tất.

Người dân xem tiểu sử ứng cử viên và rà soát danh sách cử tri trước ngày bầu cử.
Người dân xem tiểu sử ứng cử viên và rà soát danh sách cử tri trước ngày bầu cử.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 258.312 cử tri (đại diện hộ) tham gia bỏ phiếu trong đợt bầu cử lần này. Các địa phương đã thành lập 872 tổ bầu cử để phục vụ cho công tác bầu cử ở 847 ấp, khóm, khu.

Về nhân sự ứng cử, có 1.694 người ứng cử trưởng ấp, trong đó có 4 người ngoài Đảng, 722 người tái cử, 92 nữ; về ứng cử phó trưởng ấp có 847 người, ngoài Đảng 442 người, 514 người tái cử và có 86 nữ.

Theo Sở Nội vụ, tính đến thời điểm này, các địa phương đã hoàn tất công tác niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri, thành lập các tổ bầu cử, in phiếu bầu, các mẫu biểu phục vụ cho công tác bầu cử, công tác đảm bảo an ninh trật tự…

Ngoài ra, công tác tuyên truyền cho người dân tiếp tục được các địa phương thực hiện cho đến ngày bầu cử. 

Tin, ảnh: THANH TÂM

TIN LIÊN QUAN