Trà Ôn

Giai đoạn 2016- 2020: phấn đấu đưa ít nhất 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cập nhật, 14:12, Thứ Sáu, 17/03/2017 (GMT+7)

Để đạt chỉ tiêu đề ra, huyện Trà Ôn chọn 2 xã Tân Mỹ và Trà Côn làm điểm chỉ đạo công tác tuyên truyền về đẩy mạnh hoạt động đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong giai đoạn 2010- 2015, với nhiều giải pháp thiết thực, huyện Trà Ôn đã đưa được 942 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung chủ yếu ở các thị trường truyền thống như:

Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Ấn Độ, Philippines và một số nước khác. Trong đó, thị trường Nhật Bản được người lao động quan tâm nhiều nhất với 467 lao động, kế đến là Hàn Quốc 370 lao động…

Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là một trong những hoạt động quan trọng, nhằm giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập, nâng cao trình độ tay nghề, giúp người lao động tiếp cận với công nghệ tiên tiến, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho đất nước về lâu dài.

TRÚC MAI (Trà Ôn)