TX Bình Minh

Tổ chức đoàn giám sát quy trình bầu cử trưởng, phó trưởng ấp- khóm

Cập nhật, 04:59, Thứ Tư, 15/03/2017 (GMT+7)

Trong 2 ngày 13 và 14/3/2017, TX Bình Minh tổ chức đoàn giám sát công tác triển khai quy trình tổ chức bầu cử trưởng, phó trưởng ấp- khóm và thành viên ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017- 2019 tại tất cả các xã- phường trên địa bàn thị xã.

Tại mỗi nơi, đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử trưởng, phó trưởng ấp- khóm và bầu thành viên ban thanh tra nhân dân.

Cụ thể, thời gian thành lập BCĐ bầu cử, tổ bầu cử; thành phần, tiêu chuẩn ứng cử viên trưởng, phó trưởng ấp- khóm; thời gian lập và niêm yết danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri tại các tổ bầu cử; công tác tuyên truyền trong nhân dân về ý nghĩa cuộc bầu cử; tổ chức cho ứng cử viên ra mắt cử tri…

Đồng thời, đoàn cũng lắng nghe những thuận lợi và khó khăn trong quá trình chuẩn bị công tác bầu cử ở các xã- phường để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Giải quyết những khiếu nại, tố cáo liên quan đến ứng cử viên cũng như quy trình công tác chuẩn bị bầu cử nếu có.

HOÀNG MINH (TX Bình Minh)